top of page

Қызмет түрлері:

  1. Баспа, ақпараттық кеңес беру, полиграфия, жарнама қызметтері.

  2. Оқулықтарды, оқу əдістемелік кешендерді, оқу құралдарын жəне плакаттар, электрондық, мультимедиялық оқу кешендерін əзірлеу.

  3. Көтерме бөлшек сауда қызметі. Бөлшектеп сату жəне делдалдық қызметтері арқылы дүкендер ашу.

  4. Безендірушілік, жарнамалық, делдалдық, кеңес беру жəне баспа, типография қызметтері.

  5. Инвестициялық, өндірістік, сауда, өкілдік қызметтерге қатысу жəне ұйымдастыру, кәсіпорындар, ұйымдардың маркетингтік, қаржы жəне басқа қызметтерін жүзеге асыру, инжиниринг.

  6. Кадрларды дайындау жəне оқыту.

Оқулықтар
1-сынып

скачать.png

Оқулықтар

5-сынып

скачать.png

Оқулықтар

9-сынып

скачать.png

Virtual
CD

скачать.png

Оқулықтар
2-сынып

скачать.png

Оқулықтар

6-сынып

скачать.png

Оқулықтар

10-сынып

скачать.png

AR+

скачать.png

Оқулықтар
3-сынып

скачать.png

Оқулықтар

7-сынып

скачать.png

Оқулықтар

11-сынып

скачать.png

Оқулықтар

4-сынып

скачать.png

Оқулықтар

8-сынып

скачать.png

CD
диски

скачать.png
bottom of page