top of page
810-002-001к-19-КазЛитра-10-каз-УЧЕБНИК-

Қазақ өдебиеті

Жалпы білім беретін
мектептің 10-сыныбының қоғамдық-гуманитарлық
бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-001-002к-19-КазЯзык-10-каз-УЧЕБНИК-Е

Қазақ тілі

Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбының жаратылыстану-математикалық бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-006-002р-19-Информатика-10-рус-УЧЕБН

Информатика

Учебник для 10 класса естественно-математического направления
общеобразовательной школы

EPUB.png
PDF.png
810-007-002к-19-Физика-10-каз-УЧЕБНИК-ЕМ

Физика

Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбының жаратылыстану-математикалық бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-011-001к-19-Абайтану-10-каз-УЧЕБНИК_

Абайтану

Жалпы білім беретін мектептің  10-сыныбына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-002-002к-19-КазЛитра-10-каз-УЧЕБНИК-

Қазақ өдебиеті

Жалпы білім беретін
мектептің 10-сыныбының жаратылыстану-математикалық
бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-005-001к-19-Информатика-10-каз-УЧЕБН

Информатика

Жалпы білім беретін

мектептің 10-сыныбының қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-006-001р-19-Информатика-10-рус-УЧЕБН

Информатика

Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного
направления общеобразовательной школы

EPUB.png
PDF.png
810-008-002р-19-Физика-10-рус-УЧЕБНИК-ЕМ

Физика

Учебник для 10 класса естественно-математического направления общеобразовательной школы

EPUB.png
PDF.png
810-009-001к-19-Основы-бизнеса-10-каз-УЧ

Кәсіпкерлік және бизнес негіздері

Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған оқулық
(қоғамдық-гуманитарлық,
жаратылыстану-математикалық
бағыттары)

EPUB.png
PDF.png
810-001-001к-19-КазЯзык-10-каз-УЧЕБНИК-О

Қазақ тілі

Жалпы білім беретін

мектептің 10-сыныбының қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-005-002к-19-Информатика-10-каз-УЧЕБН

Информатика

Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбының жаратылыстану-математикалық бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-007-001к-19-Физика-10-каз-УЧЕБНИК-ОГ

Физика

Жалпы білім беретін

мектептің 10-сыныбының қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған оқулық

EPUB.png
PDF.png
810-008-001р-19-Физика-10-рус-УЧЕБНИК-ОГ

Физика

Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного
направления общеобразовательной школы

EPUB.png
PDF.png
810-010-001р-19-Основы-бизнеса-10-рус-УЧ

Основы предпринима-тельства и бизнеса

Учебник для 10 класса общеобразовательной школы
(общественно-гуманитарное, естественно-математическое направления)

EPUB.png
PDF.png
bottom of page